Wist je dat:

- het natuurgebied "Vallei van de Zwarte Beek", dat zich uitstrekt van Hechtel tot Zelem, en waarvan een groot gedeelte in Lummen ligt (gebied Laren en Meldert (Schurfert) ), het grootste erkende natuurgebied van Natuurpunt is én één van de meest waardevolle beekvalleien in Vlaanderen; zelfs behoorlijk uniek op N-Westeuropees niveau.

- Lummen in het recentste natuurrapport (van het provinciaal Natuurcentrum) zeer goed scoort ?
Oppervlakte groene bestemmingen LIMBURG: 57 600 ha = 24 % |LUMMEN: 1 448 ha = 27 %
Oppervlakte RBB LIMBURG: 3 343 ha = 1,4 % |LUMMEN: 173 ha = 3 %

In de BWK versie 2 zijn er 15 Regionaal Belangrijke Biotopen (RBB) opgenomen. Dit zijn vegetaties of levensgemeenschappen van planten en dieren die niet beschermd zijn door de habitatrichtlijn, maar die omwille van hun zeldzaamheid in Vlaanderen wel bescherming genieten. Dit gebeurt onder meer via de regelgeving rond het verbod op of de vergunningsplicht voor vegetatiewijziging. Voorbeelden zijn dottergraslanden, gagelstruwelen en rietvelden.
Op de Biologische Waarderingskaart halen we zelfs 47% (t.o.v. 36% voor Limburg)
Oppervlakte erkende natuurreservaten LIMBURG: 6 282 ha 2,6 % |LUMMEN: 530 ha 10 %

Wij zijn een van de gemeenten met de meeste erkende natuurgebieden !!!

Goed idee dus om je te informeren over Natuurpunt Lummen :)